Malý objevitel 2018 Print Email

Kroužek je místem, kde se děti i rodiče společně setkávají s Montessori pedagogikou. Je zaměřen na rozvoj „praktického života“ v závislosti na senzitivním období dítěte. Aktivity praktického života vychází z běžných reálných činností v domácnosti, kolem nás, kterých se děti velmi rády zúčastňují. Díky těmto činnostem se učí starostlivosti o sebe, o své prostředí a tím se jako platný člen ještě více začleňují do rodiny i společnosti.

Děti budou objevovat, zkoušet nové dovednosti a pracovat s připravenými pomůckami. K dispozici pro radu, informaci, či ukázku Vám bude lektorka.

Kroužek je vhodný pro děti od 1 roku do 3 let s rodičem.

Kdy: středa 9:30 až 10:30 hodin

Kde: STUDIO BERUŠKA, Mařanova 334, Liberec

Lektorka: Martina Kirschová

Cena: I.pololetí 10/2018 - 1/2019 : 13 lekcí  = 1.430,- Kč

Kroužek si můžete přijít vyzkoušet 17.10. Přihášení na zkušební lekci v Auksysu jednorázové kurzy