Projekt Dětské skupina ZDRAVÁ ŠKOLKA BERUŠKA je spolufinancován Evropskou unií.

Program Print Email

Vzdělávací plán naší školky vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání .dětí předškolního věku.

V programu najdete pohybové a vzdělávací aktivity, projekty zaměřené na ekologii a vztah k přírodě, montessori aktivity.

JAK S DĚTMI PRACUJEME:

  • individuální práce s dítětem s ohledem na jeho potřeby a možnosti
  • každodenní společné aktivity všech dětí, při kterých se učí spolupráci a vzájemnému respektu
  • učení založené na přímých zážitcích dítěte, podpora dětské aktivity, zvídavosti a radosti z objevování a experimentování
  • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
  • situační učení (vytváření a využívání situací, které jsou dítěti známé, pochopení smyslu činností)
  • spontánní sociální učení (přirozená nápodoba, vzory chování)
  • uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou – počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte
  • integrované bloky výuky – projektové a tématické učení
  • učení jako dobrodružství, učení je zábava a legrace, učení nás baví
  • otevřené dveře – spolupráce s rodinou, společné zážitky a prožívání


DENNÍ PROGRAM:

7:00-8:30 příchod do školky, individuální činnosti, volná hra, monte aktivity

8:30-9:15 přivítání, sdílení v kruhu, denní téma, protažení

9:15-9:45 hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:45-11:30 vzdělávací aktivity , pobyt venku

11:30-12:30 hygiena, příprava na oběd, oběd, sklizení po obědě

12:30-13:00 vyzvedávání dětí

12:30-12:45 hygiena, příprava na odpočinek,

12:45-14:45 čtení, odpočinek, klidové aktivity

14:45-15:00 převlékání, hygiena, svačinka

15:00-16:30 odpolední aktivity, pobyt venku, předávání dětí


PROGRAM DLE ROČNÍCH OBDOBÍ:

Jaro - sledování probouzení zahrady, sázení, otvírání zahrady

Léto - výlety, sklízení na zahradě

Podzim - seznamování se školkou, aktivity na zahradě, návštěvy muzeí, galerií

Zima - zimní aktivity, návštěvy divadla, muzeí, galerií.